• Účinnosť prípravku XLS Medical bola overené viacerými klinickými štúdiami.

1. Pilotná klinická štúdia in vivo provedená ag Berlin, Germany, s použitím placeba, keď žiadna zo strán nepoznala okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok, n=10 (5 žien, 5 mužov, normálny index BMI). Každý dobrovoľník dostal 1,6 g Litramine pri každom jedle a rovnaké množstvo placeba. 7 dní vyplavovanie, 7 dní testovanie. Kritériá hodnotenia: steatorea.

2. Štúdiu in vivo, dvojramennú, na báze náhodného výberu, keď žiadna zo strán nepoznala okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok a s použitím placeba, realizovali v Nemecku na belošských subjektoch v ich vlastnom voľnom životnom prostredí, pričom denne prijímali 2 500 kcal, obsah tuku bol 30 %. Osoby dostávali 1,07 g Litraminu alebo placebo, trikrát denne tri dni.

  • XLS Medical znižuje vstrebávanie tuku až o 27% bez vedľajších účinkov.

  • XLS Medical je obohatený o vitamíny A, D a E rozpustné v tukoch kvôli kompenzácii prípadnej straty vitamínov v stolici.
  • XLS Medical znižuje LDL-cholesterol (zlý cholesterol) o by 10% za 14 dní.
  • XLS Medical znižuje metabolický syndróm o 39 % za 42 dní.

* Linarès E. et al., The effect of NeOpuntia on Blood Lipid Parameters – Risk Factors for the Metabolic Syndrome (Syndrome X), Advances in Therapy, Zb. 24 č. 5, september/október 2007, str. 1115-1125