Vynikajúcu schopnosť prípravku XLS Medical absorbovať tuky potvrdil celý rad klinických štúdií:

 

  • XLS Medical znižuje absorpciu tuku až o 27% bez nežiaducich vedľajších účinkov
  • XLS Medical znižuje hladinu LDL cholesterolu (zlý cholesterol) o 10% do 14 dní4
  • XLS Medical obmedzuje metabolický syndróm o 39% do 42 dní4
  • XLS Medical preukázaný vplyv na pocit sýtosti: 80% pacientov uviedlo, že sa cítili stredne až výrazne sýtejší2
  • XLS Medical vám pomáha schudnúť až 3x viac než so samotnou diétou*
  • Všetky uvedené výsledky sa dosahujú bez nežiaducich vedľajších účinkov

*Grube et al. 2013. Pozrieť štúdiu. Výsledky sa môžu u jednotlivých osôb líšiť.

1. Pilotná klinická štúdia in vivo, placebom kontrolovaná, dvojito zaslepená klinická štúdia realizovaná strediskom CERN (Centre d’Enseignement et de Recherche en Nutrition) vo Francúzsku, 2003.

2. Randomizovaná, placebom kontrolovaná, dvojito zaslepená štúdia in vivo s dvoma vetvami realizovaná v Nemecku, 2009.

3. Dvojito zaslepené, randomizované, placebom kontrolované, skrížené klinické skúšanie na vyhodnotenie účinkov litramínu na vylučovanie fekálneho tuku u zdravých osôb, Nemecko, 2012.

4. Linarès E. et al., Účinok prípravku NeOpuntia na parametre krvných lipidov – rizikových faktorov metabolického syndrómu (syndróm X), Advances in Therapy, september/október 2007.