• V priebehu rokov sa kilá zbierajú... Už ste vyskúšali jednu či viacero diét bez dlhotrvajúcejšieho výsledku. Nebojte sa! Nie ste sama
     
    • Nadmerná hmotnosť* je hlavný problém
    • 65% mužov a 61% žien na Slovensku trpí nadváhou a obezitou (hlavne vo veku medzi 45 a 65 rokov)
    • Nadváha a obezita sú spojené predovšetkým s metabolickými a orgánovými komplikáciami
    • Nadmerná hmotnosť je problém epidemických rozmerov

* Definícia nadmernej hmotnosti = BMI > 25